Tasarım Kılavuzu: Dünden Bugüne Grafik Tasarım
Bu kapsamlı dosyada dünden bugüne grafik tasarımının serüvenini izleyeceksiniz... Her dönemin önde gelen grafik tasarımcıları ve bunların tasarım dünyasına katkılarını ana hatlarıyla ortaya koyuyoruz burada...

İngiliz Tasarım Klasikleri
İngiliz tasarımı denilince bakalım akla neler geliyormuş?
Minimalist Ambalaj Tasarımı
Bu dosyada minimalist ambalaj tasarımına sahip ürünlerden bir seçki bulacaksınız...
Tasarımın 100 yılı (1900-2000)
Bu yazı dizisi, onar yıllık dönemler halinde 20. yüzyıldaki tasarım hareketlerine ve bu hareketlere öncülük eden tasarımcılara genel bir bakış sunmanın yanısıra, bu dönemlerin her birindeki ilginç gelişmeleri ve icatları ortaya koyuyor.
Sembol Tasarımının Kısa Tarihi
Bu dosya, semboller dünyasının temel kavramlarını ve öncü sembol yaratıcılarını tarihsel süreç içerisinde ana hatlarıyla ele alıyor.
İyi bir tasarım nasıl yapılamaz? / Paul Rand
Dünyanın önde gelen tasarımcılarından biri olan Paul Rand tasarımın nasıl belalı bir iş olduğunu işin mutfağından anlatıyor... Çelişki şuradan başlıyor: "Tasarımcının iş yaptığı gerçek dünyanın sanat dünyası olmadığı bir sır değil. Burası alış-veriş dünyası. Ve herhangi bir işletmenin varlık nedeni tasarım değil, satıştır. Satıcının tersine, ne var ki, tasarımcının asıl motivasyonu sanattır: iş dünyasının hizmetindeki sanat, yaşam kalitesini yükselten ve bildik dünyayı daha da değerli kılan sanat..."

Apple logosunun hikâyesi...
Bu yazı 20. yüzyıl şirket tasarımına kısa bir bakışla birlikte Apple şirket logosunun hikayesini anlatıyor...
Estetik Kirlilik ve Tasarımın Ruhu

Bu yazısında Kalle Lasn, tasarımcılar adına bir özeleştiri yaparak şunları söylüyor: "Tüketimi destekledik, atığı estetize edip meşru kıldık ve markalar etrafında sahte duygusal sıcaklıklar oluşturduk. Elli yıldan beridir tekelci iktidarı yüceltip duruyoruz. Piyasa mesleğimizin ruhu haline geldi. Şimdi ise ısınan bir gezegenle ve belirsiz bir gelecekle yüz yüze olan yeni kuşak tasarımcılar bu berbat tarihin ötesine geçerek mesleğimizi geleceğe taşıma uğraşındalar..."

Düşündürücü bir yazı...

Özgün Tasarım Nasıl Üretilir? / Ömer Durmaz

"Türkiye’de görsel iletişim tasarımı disiplinine olan bakış açısı kaotik. Gerek uygulayıcıları ve gerekse eğitimcileri açısından hâlen anlaşılamadığını söylemek de yanlış olmaz. Bu durum, disiplinin yerleşmesi için gerekli olan düzeyli üretim genişliğine ve kuramsal altyapıya ulaşamamamızdan, kökleşememesinden kaynaklanıyor. Tasarımın “disiplinler arası” olması durumundaki özü kavrayamayanlar, alanı aşağıya ya da kendi görmek istedikleri yere çekiyorlar."

İyi Tasarım Nedir? / Alice Rawsthorn

"Cepte hazır bekleyen cevap iyi tasarımın genellikle farklı niteliklerin bir kombinasyonu olduğu, yani ne yaptığı, neye benzediği, ve saire. Ama tasarımdan beklentilerimiz değiştikçe bu nitelikler ve bunlar arasındaki ilişkiler de değişiyor. Şimdi bunların neler olduğuna ve nerede durduklarına bakalım..."

Dergi tasarımının çöküşü

İşte size günümüz dergileri ile aynı dergilerin 60 yıl önceki hallerini karşılaştırma fırsatı. Gazete bayisinden hangisini alırdınız?