Sogyal Rinpoche
Çağdaş Samsara'nın Gözalıcı Tuzakları
Friedrich Nietzsche
Ey Zerdüşt, Büyük Şehir Burası!
Pierre-Joseph Proudhon
Yönetilmek Nedir?

John Berger
Reklâmlar nasıl bir benlik algısı dayatıyor?
Luigi Fabbri
Önleyici Karşı-Devrim Olarak Faşizm
Andrey Tarkovski
Sanat Avangard Olabilir Mi?
Leo Huberman
Ekonomik Krizler Niçin Çıkıyor?
Albert Camus
Korku Çağı

Mehmet Rifat
Saussure'cü Dilbilimin Temel Kavramları
Émile Michel Cioran
Tanrı'da Erime
Nusret Hızır
Dil ve Anlam
Roland Barthes
Eleştiri Nedir?
Şevket Süreyya Aydemir
Bizim Dinimiz Nedir... Biz Hangi Dindeniz?

Albert Caraco
Bu Adamlar Bizi Uçuruma Sürükleyecekler
Liu Dsung-Yüan
Yük Hayvanı
İsaiah Berlin
Nihaî Toplumsal Çözümler ve Kurbanları
Alexander Berkman
Bolşevizm Efsanesi (1925)
Murray Bookchin
Yaşamtarzı Anarşizminin Eleştirisi

Martin Heidegger
Günlük İnsan ve "Onlar" Alanı
Paul Lafargue
Tembellik hakkı
İlber Ortaylı
Dilde Özleşme Sorunu
Murray Bookchin
Dada Manifestosu - 1918
Murray Bookchin
Organik Toplumun Bakış Açısı

Tom Bottomore
Frankfurt Okulu Pozitivizme Niçin Karşı?
Daryush Shayegan
Totaliter Rejimlerin Yadsıyıcı Çirkinliği
Alain de Botton
Mutluluğun Mimarisi
Taocu bilge Bao Jingyan
Ne Efendi Ne Köle
Nazım Hikmet Ran
Taranta-Babu'ya Mektuplar

François Partant
Kalkınmanın Sonu
Rainer Maria Rilke
Malte Laurids Brigge'nin Notları
Murat Belge
Michel Foucault ve Las Meninas
Albert Camus
Özgürlük Tanığı
Wilhelm Reich
Dinle Küçük Adam