Elyazısından Matbaa Harflerine
 

Kil ve Taş Üzerine İlk Yazılar — Yunan Harfleri — Roma ve Ortaçağ'da Harfler — Rönesans Döneminde Harfler — Matbaanın Metal Harfleri (hangi yazıtipine öykünüyordu?)

Kristal Kadeh
 

Tipografinin ilk leydisi Beatrice Warde'un 1929 yılında İngiliz Tipografları Loncasında yaptığı konuşma. Beatrice Warde bu yazısında iyi bir tipografiyi kristal bir kadehe benzetiyor. İlginç bir yazı.

Çin'de Matbaanın İcadı
 

Genelde bilinenin aksine matbaa ilk kez Avrupa'da değil, Çin'de icad edildi... İyi ama bulunan matbaa neden Çin'de yaygınlaşmadı?

Gutenberg'in Matbaası
 

Gütenberg ve yaşadığı çağ — Matbaanın icadı — Gütenberg İncili — Gütenberg'in kullandığı yazıtipi

William Caxton
 

İlk İngiliz matbaacısı ve Caxton yazıtipinin yaratıcısı...

Kur'an Elyazmaları
 

Bu dosya; Hindistan'dan Batı Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde kaleme alınmış Kur'an elyazmalarından farklı örnekler sunuyor.

1925-1965 yıllarında Almanya ve İsviçre’de modernist kitap tasarımı
 

Bu yazı 1925’ten 1965’e (ve sonrasına) kadar olan Alman-dilindeki modernist tipografik tasarımdan söz ediyor.