Ana kamp koordineli olarak taşınıyor, bütün dispanserin büyük zorluklarla taşınması gerekiyor. Yaralı askerlerin solgun yüzlerinden akan terlerle bir tepeden diğerine zorlukla yürümeye çalışmalarını gördükçe yüreğim burkuluyor. İleride, Sosyalizm’in çiçekleriyle bezenmiş güzelim günışığında yaşayacak olursan, bu sahneleri hatırla. Yoldaşlarım lütfen kanlarını hepimizin ortak hedefi için vermiş olan bu insanların özverilerini hatırlayın. Onlara hürmeten bugün çok çalışmalıyız çünkü şeytanlar ülkemizi soyuyorlar ve hala anavatanımızdalar. Ama kardeşim gibi sevdiğim sevgili yaralı askerler bütün bu zorluklara rağmen lütfen gülümseyin! Lütfen durum ne kadar zor olursa olsun bu uzun dönemde yoldaşlarınız gibi mutlu kalın.