Mercanlar çok sayıda birbirinin aynı bireysel poliplerin oluşturduğu kompakt koloniler halinde yaşayan omurgasız deniz canlılarıdır. Tropik denizlerde yaşayan kimi mercanlar katı bir iskelet oluşturmak üzere kalsiyum karbonat salgılarlar ve bu şekilde mercan riflerinin oluşumunu sağlarlar.

Tek bir organizma gibi görünen bir mercan "baş"ı genetik olarak özdeş çok sayıda poliplerin oluşturduğu bir kolonidir. Herbir polip birkaç milimetre çapındadır. Kuşaklar boyunca bu koloni türün karakteristiği olan bir iskelet salgılar. Bireysel mercan başları bireysel poliplerin aseksüel üreme yoluyla büyür. Mercanlar aynı zamanda yumurtlama yoluyla da ürerler. Aynı türden polipler dolunayın olduğu birkaç gece süresince eşzamanlı olarak üreme hücrelerini salarlar.

Mercanlar dokunaçları üzerindeki iğneleyici hücrelerini kullanarak küçük balıklar ve planktonlar yakalayabilirlerse de çoğu mercan enerjisinin ve besinin çoğunu zooksantel adı verilen fotosentetik tekhücreli deniz yosunundan alır. Bu yosunla beslenen mercanların gün ışığına gereksinimi vardır ve bunlar genellikle 60 metreden daha sığ sularda yaşarlar. Bu deniz yosunlarıyla beslenmeyen mercanlar ise 3000 metreye kadar varan derinliklerde yaşayabilir.

Mercanların renk ve görünüşleri çeşitlidir. Çimen, yelpaze, ağaç dalı şeklinde olanları vardır. Kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz, çizgili ve desenli de olabilirler.