Çin'in batısında yer alan Gansu eyaletindeki Zhangye Danxia arazi oluşumları 24 milyon yılı alan bir süreç içerisinde su akıntı yarıkları, erozyon, oksitlenme ve tektonik tabaka hareketleri gibi belli doğa olaylarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Kırmızı renkli kumtaşları ve çakıl kayaçlardan oluşan bu arazi oluşumları petrografik jeomorfolojinin benzersiz bir örneğini oluşturuyor. Sarı, turuncu ve kırmızıdan yeşil ve maviye kadar birçok canlı renk şeritlerinden oluşan arazi gerçeküstü görünümüyle daha çok empresyonist bir tabloyu andırıyor.

Yüzyıllar içerisinde farklı renklerde çökeltiler bu arazi üzerinde birikti. Binlerce ve binlerce yıl sonra basınç ve tektonik hareketler yoluyla bu katmanlar kırılarak yüzeye doğru hareket etti. Rüzgar ve su da bu katmanların ilginç ve renkli görünümüne son şeklini verdi.